Rekrytoinnin kulmakivet

Uuden työntekijän rekrytointi on loistava mahdollisuus: yrityksen henkinen pääoma kasvaa, tiimiin saadaan uusi loistotyyppi ja liiketoiminnallisia tavoitteita voidaan edistää. Vaikka rekrytointi on suuri rahallinen panostus, onnistuneena se on työnantajan parhaimpia investointeja. Työpaikan hakeminen vaatii myös työnhakijalta paljon aikaa ja omistautumista. Osapuolten intressissä onkin saattaa maaliin onnistunut ja lainmukainen rekrytointiprosessi. Tämä ei valitettavasti kuitenkaan aina onnistu ja pahimmassa tapauksessa työnantaja voi joutua jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen lain säännösten laiminlyönnistä.

Miten siis luoda sekä onnistunut että lainmukainen rekrytointiprosessi? Työnantajan tulee huolehtia rekrytoinnin syrjimättömyydestä ja tasa-arvoisuudesta prosessin alusta alkaen, aina työnhakuilmoituksen tekemisestä lähtien. Näin saadaan luotua paitsi vertailukelpoiset työnhakuprosessit, myös onnistunut hakijakokemus rekrytoinnista.

Rekrytoivan tahon intressissä on toki kerätä kaikki oleelliset tiedot potentiaalisesta uudesta työntekijästä, mutta millaisia vaatimuksia laki asettaa työnhakuilmoitukselle tai työhaastattelukysymyksille? Työnantaja voi esimerkiksi joutua pohtimaan, onko perhesuhteista tai raskaudesta kysyminen aina kiellettyä tai aiheuttaisiko työluvasta tiedusteleminen poikkeuksetta olettamuksen syrjinnästä. Rekrytointiprosessin lainmukaisuus on työnantajalle äärimmäisen tärkeää. Mahdollisten rahallisten korvausten lisäksi epäonnistunut prosessi voi aiheuttaa yritykselle myös julkisuus- ja mainehaittaa.

Syrjimättömän rekrytointiprosessin lisäksi päänvaivaa työnantajalle voi aiheuttaa tietosuojaa koskevat monimutkaiset ja -tulkintaiset säännökset. Minkälaisia säännöksiä työnhakijoihin sovelletaan? Tietosuojasäännösten laiminlyönnistä voi aiheutua työnantajalle merkittäviä taloudellisia sanktioita ja viime vuosina olemmekin huomanneet, millaisia seurauksia huonosti järjestetyllä tietosuojalla voi pahimmillaan olla.

Kun juridiikka on kunnossa, voidaan keskittyä hoitamaan itse rekrytointiprosessi tuloksekkaasti ja samalla työnantajamielikuvaa kehittäen. Mitä kannattaa huomioida jo rekrytointia suunnitellessa, kuinka laatia hyvä työpaikkailmoitus ja miten haastattelu hoidetaan vastuullisesti? Entä miten varmistetaan onnistunut hakijaviestintä?

Näistä juttelemme lisää webinaarissamme, katso tallenne!

Rekrytoinnin kulmakivet -webinaarin tallenne

Lisää luettavaa: