Ryhmähaastattelusta lisätehoa kesätyöntekijöiden rekrytointeihin

Kesätyöntekijärekrytoinneissa suuret hakijamäärät ovat tyypillisiä, siksi ne vievät paljon rekrytoivan esimiehen aikaa. Työhakemusten käsittelyä ja ehdokkaiden karsintaa voidaan tehostaa monella eri tavalla, erinomaisia vaihtoehtoja tähän ovat mm. ryhmä- ja videohaastattelu. Ryhmähaastattelu on hieman harvemmin käytetty ja monelle tuntemattomampi haastattelumalli, mutta soveltuu mainiosti suurien hakijajoukkojen alkukarsintaan. Ryhmähaastatteluja hyödynnetään paljon esim. kaupan alalla, kun haetaan suuria määriä myyjiä samaan aikaan. Eilakaislalla tätä haastattelumenetelmää on käytetty apuna isojen asiakaspalvelutiimien rekrytoinneissa.

Sopivimmat hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun

Ryhmähaastatteluihin kutsutaan hakemusten perusteella sopivimmat ja mielenkiintoisimmat ehdokkaat. Kandidaatteja pyydetään saapumaan sovittuun paikkaan ja varaamaan aikaa niin, että suunniteltu haastattelu saadaan pidettyä kiireettä ja aikaa löytyy myös tauolle. Kokemuksemme mukaan paras lopputulos saadaan kutsumalla yhteen ryhmähaastatteluun noin 5-10 henkilöä, tätä isompaa ryhmää on vaikea havainnoida tasapuolisesti. On tärkeää, ettei ryhmähaastattelu muutu kandidaattien yksilöhaastatteluksi vaan keskitytään esittämään yleisempiä kysymyksiä, joihin osallistujille jaetaan puheenvuoroja. Kysymykset voivat olla esimerkiksi, miten hyvä asiakaspalvelutiimi toimii, millainen on hyvä tiimikaveri tai mistä hyvä työyhteisö koostuu.

Ryhmähaastattelussa painopiste useimmiten ryhmätehtävässä

Työhaastatteluun tulleille annetaan ryhmätehtävä yhdessä ratkaistavaksi. Tällainen tehtävä voi olla esimerkiksi reklamaatiotilanne, jossa ryhmän pitää yhdessä päättää, miten se ratkaistaan ja mitä asiakkaalle vastataan. Tehtävä antaa lisätietoa hakijoiden kommunikointi- ja tiimityöskentelytaidoista, paineensietokyvystä, ongelmanratkaisutaidoista sekä persoonista. Jotta kaikkien ehdokkaiden toiminta tehtävän suorittamisessa tulee huomioitua, on tärkeää, että haastattelijoita on useampi.

Ilmapiiri ryhmähaastattelussa on hyvä saada pidettyä rennohkona ja avoimena, jotta ehdokkaat uskaltavat heittäytyä tilanteeseen mahdollisimman luonnollisesti. On myös työhaastattelijoiden vastuulla jakaa puheenvuoroja niin, etteivät hiljaisimmat lahjakkuudet jää vahvimpien varjoon. Näin tilanne antaa jokaisesta hakijasta mahdollisimman paljon lisätietoa ja päätökset jatkoon päässeistä voidaan tehdä.

Mitkä ovat ryhmähaastattelun tuomat edut?

Ryhmätilanteen avulla rekrytoija pystyy kartoittamaan hakijoiden yhteistyö- ja ongelmanratkaisukykyä sekä asiakaspalvelu- ja myyntihenkisyyttä. Lisäksi useamman ehdokkaan tapaaminen samanaikaisesti tuo ajansäästöä ja lisää tehokkuutta. Mielestäni ryhmähaastattelu ei kuitenkaan korvaa yksilöhaastattelua eikä voi toimia ainoana valintaperusteena. Ryhmähaastattelussa käyneistä potentiaalisimmat kannattaa vielä tavata henkilökohtaisesti ennen lopullista valintaa. Valinnan tukena on mahdollista käyttää myös kykytestejä.

Rekrytointi >
Rekrytointipalvelun tilauslomake >
Vinkit videohaastatteluun >

Kirjoittaja Anna Nikkinen työskenteli Eilakaislalla palvelupäällikkönä. Hänellä on vuosien kokemus henkilöstöpalvelualalta.

Lisää luettavaa: