#Monimuotoisuusmanifesti-artikkeli: Taylor & Taylor Medical Billingillä panostetaan työntekijöiden monipuolisiin vahvuuksiin

#Monimuotoisuusmanifesti-haastattelusarjan tarkoituksena on tuoda näkyväksi, kuinka eri tavoin monimuotoisuus voidaan huomioida ja miten sitä voidaan käytännössä edistää erilaisissa organisaatioissa. Haastattelusarjan toisessa artikkelissa haastateltavana on Taylor & Taylor Medical Billing, joka toimii taloushallinnon alalla tarjoten lääkäreille laskutuspalveluita.

Taylor & Taylor Medical Billingin omistaja Petra Taylor kertoo, että vaikka heidän yrityksessään monimuotoisuus onkin ollut hyvällä mallilla, kehitystarve nousi heidän asiakaskuntansa tarpeista. Heille tärkeä näkökulma asiakkaiden vuoksi on erityisesti työntekijöiden kielitaito, johon he tarvitsivat lisää monipuolista osaamista.

Miten monimuotoisuuden edistäminen on näkynyt teillä käytännössä?

Taylor kertoo, että esimerkiksi rekrytoidessa he eivät yleensä pyydä työnhakijoilta CV:tä, vaan heille oleellisinta on persoona: sopisiko kyseinen henkilö heille töihin tähän tehtävään ja tiimiin? Taylor kertoo ymmärtävänsä, ettei tämä sopisi kaikille, mutta pienenä yrityksenä tämä on ollut heille toimiva ratkaisu.

Lisäksi rekrytoidessa on Taylorin mukaan tärkeä olla tietoinen ja tunnistaa omat ajatusvinoumat sekä alitajuiset ennakkoluulot tai näkemykset: teenkö jotain päätöksiä mahdollisesti näiden pohjalta? Aktiivisesti tarkkailemalla ja tunnistamalla omat ajatusvinoumat ja ennakkoluulot niitä vastaan voi rekrytointiprosessin eri vaiheissa tiedostaen toimia – tämä johtaa myös vastuullisempaan rekrytointiin.

Ulkoisessa viestinnässä Taylor & Taylor Medical Billingillä on panostettu esimerkiksi heidän nettisivuillaan olevien kuvien monimuotoisuuteen erityisesti kuvissa olevien henkilöiden iän osalta. Taylor mainitsee myös, että he haluavat edistää tätä yhä enemmän tulevaisuudessa.

Onko monimuotoisuus vaikuttanut yritykseenne positiivisesti?

Monimuotoisuuteen panostaminen on vaikuttanut Taylor & Taylor Medical Billingillä positiivisesta moniin seikkoihin: esimerkiksi työnantajamielikuvaan, työntekijöiden sitoutuneisuuteen sekä yrityksen tuloksellisuuteen. Taylor kertoo, että he saavat usein työnhakijoilta kyselyitä avoimista työpaikoista, mikä puolestaan kertoo siitä, että heidän maineensa työnantajana on heidän omalla toimialallaan hyvä.

Positiivisia vaikutuksia on ollut myös työntekijöiden sitoutuneisuuteen ja tyytyväisyyteen: henkilöstö viihtyy heillä työsuhteessa pitkään, mikä ovat merkki siitä, että asioita on tehty oikein ja työntekijät ovat löytäneet paikkansa työyhteisössä. Joustavuus ja luottamuksellinen ilmapiiri ovat asioita, joihin Taylor & Taylor Medical Billingillä on haluttu panostaa. Näitä asioita myös työntekijät arvostavat kovasti.

Monimuotoinen työyhteisö on tuonut työntekijöille myös luottamuksen tunnetta ja rauhoittumista: tiimissä on erilaisia persoonallisuuksia, vahvuuksia ja ominaisuuksia. Tämä puolestaan auttaa ymmärtämään ja palvelemaan yhä paremmin myös laajaa asiakaskuntaa. Monipuolinen osaaminen tuo myös henkilöstölle tunteen siitä, että kaikkea ei tarvitse osata, vaan tiimissä on erilaisilla vahvuuksilla ja ominaisuuksilla varustettuja työntekijöitä, jotka yhteistyöllä tukevat toisiaan.

Monimuotoisuuden edistäminen on vaikuttanut myös yrityksen tuloksellisuuteen hyvällä tavalla ja Taylor kertookin, että myös useat asiakasyhteydenotot tulevat heille suositusten kautta.

Aiotteko kehittää monimuotoisuutta lisää tulevaisuudessa?

”Se on ihan varmaa, että haluamme jatkossakin pysyä sekalaisena sakkina. Olemme kokeneet, että silloin tulee parhaat tulokset, sillä jokaisella meistä on erilaisia vahvuuksia”, painottaa Taylor ja lisää, että he haluavat ehdottomasti kehittää monimuotoisuutta yhä enemmän tulevaisuudessa.

Loppuun Taylor vielä painottaa, että ilman monimuotoista henkilöstöä ja siihen panostamista voi näkemys työelämästä myös työnantajana olla hyvin kapea: ”Mitä kapeampi oma näkökenttä on, sitä enemmän hyviä työntekijöitä menee ohi.”

 

Monimuotoisuus osana menestyvää organisaatiota -webinaari

Lisää luettavaa: