Työsopimuksen teko työnantajan näkökulmasta

”Työnantaja, muista vaatia aina kirjallista työsopimusta!”. Tämä slogan tulee aina mieleen kesän kynnyksellä, kun nuoria työntekijöitä muistutetaan kirjallisen työsopimuksen tekemisen tärkeydestä. Kirjallinen sopimus on ilman muuta tärkeä työntekijälle, sillä onhan työsopimus henkilökohtainen sitoumus työnteon ehdoista. Mutta väitän, että vähintään yhtä tärkeä työsopimus on työantajallekin.

Työsopimuksen laatiminen ei ole monimutkainen asia, mutta tämän asian laiminlyönti voi pahimmillaan saada aikaan hyvinkin monimutkaisia tilanteita ja laukaista odottamattomia riskejä. Esimerkiksi koeaikapurkutilanteissa ensimmäinen kysymys on: oliko koeajasta sovittu? Jos ei, ei koeaikaan vetoaminen ole mahdollista. Mistä hetkestä koeaika alkoi kulumaan? Kysymys kuuluu: miten asiasta on sovittu työsopimuksella, milloin työsuhde ja tosiasiallinen työskentely on alkanut? Tai esimerkiksi, jos työntekijä kiistää, että hänen kanssaan olisi tehty määräaikainen työsopimus, on ensimmäinen kysymys: onko asiasta sovittu kirjallisesti? Jos ei, on todennäköistä, että kyseessä ei ole määräaikainen työsopimus, ellei asiaa voi muuten todistaa. Ja seuraava kysymys kuuluu: oliko määräaikaisuudelle laillinen peruste ja oliko tästä sovittu työsopimuksella? Jos työsopimuksesta ei löydy määräaikaisuuden perustetta tai perustetta ei muuten ole olemassa, ei kyseessä ole määräaikainen työsopimus vaan toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Miten työsopimus tehdään?

Tee työsopimus aina kirjallisesti. Ja tee työsopimus ennen kuin varsinainen työnteko alkaa. Näin ei tule ongelmia myöhemmin ja työsuhteen keskeiset ehdot ovat molempien osapuolten tiedossa. Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti, myös suullisesti, sähköisesti tai hiljaisella hyväksynnällä syntynyt työsopimus on pätevä. Mutta näissä tilanteissa työnantajan on kuitenkin annettava kirjallinen selvitys työnteon ehdoista. Kun allekirjoitatte työntekijän kanssa työsopimusta, käyttäkää siihen muutama minuutti yhteistä aikaa. Mihin tarkalleen ottaen työntekijä sitoutuu työsopimuksella, mitkä ovat ehdot? Näin työsuhde käynnistyy luontevasti, eikä perusasioista tule epäselvyyttä.

Checklist huomioitavista asioista:

  • Tee työsopimus aina kirjallisesti ja ennen työnteon alkamista, viimeistään ensimmäisen työvuoron alussa.
  • Käy työsopimus työntekijän kanssa kohta kohdalta läpi ennen kuin allekirjoitatte sopimuksen.
  • Kiinnitä erityistä huomiota koeaikaan ja määräaikaisiin työsopimuksiin. Molemmista on sovittava selvästi ja määräaikaisille työsuhteille on löydyttävä myös laillinen peruste.
  • Määritä työskentelypaikka ja työaika tehtävän mukaan ja sen mukaan, mikä on todellinen tarve.
  • Huomioi uudet vaihtelevaa työaikaa koskevat määräykset. Vaihtelevasta työajasta ei voi sopia työnantajan aloitteesta, jos työvoiman tarve on kiinteä. Jos vaihtelevaa työaikaa käytetään, tulee siitä sopia työnantajan todellisen tarpeen mukaan. Työntekijän pyynnöstä työaikaa on tarkasteltava kuuden kuukauden sisällä ja työaika on muutettava vastaamaan todellista tilannetta.
  • Työsopimuksissa sovitaan mm. seuraavista ehdoista: osapuolet, työntekemispaikka, työsuhteen muoto (toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen ja määräaikaisissa työsopimuksissa myös määräaikaisuuden peruste), koeaika, työtehtävä työsuhteen alkaessa, työaika, palkka, sovellettava työehtosopimus, irtisanomisajan ja vuosiloman määräytymisen peruste. 

Lue lisää: Rekrytointi > 
Lue lisää: HR-konsultointi ja työsuhdejuridiset palvelut >

Lisää luettavaa: