Uuteen nousuun muutosvalmennuksella!

Muutosturva | Pia Piispanen |

Nykytyöelämässä muutokset ovat yleisiä ja muutoksenhallinta onkin noussut entistä tärkeämmäksi työelämätaidoksi. Muutoksenhallinta auttaa jokapäiväisessä arjessa, mutta erityisen paljon siitä on hyötyä työntekijän syystä tai toisesta vaihtaessa työpaikkaa. Muutosturvavalmennuksesta eli uudelleensijoitusvalmennuksesta hyötyvät niin irtisanotut työntekijät kuin muuten työuran muutosvaihetta läpikäyvät ihmiset. Yrityksen näkökulmasta valmennukset auttavat vaativissa muutostilanteissa ylläpitämään myönteistä työnantajakuvaa.

Valmennusta yksilöllisesti

Eilakaislan uudelleensijoitusta koskevat valmennukset ovat aina yksilöllisiä johdon tai työntekijöiden valmennuksia, jotka ovat toteutettavissa tarpeen mukaan joko ryhmä-, yksilö- tai niiden yhdistelmävalmennuksina. Osallistujan tukena toimii nimetty vastuuvalmentaja koko valmennusprosessin ajan.

Eilakaislan valmentajat ovat myös rekrytoinnin ammattilaisia ja osaavat näin tarjota parhaan mahdollisen tuen työnhakutaitojen kehittämiseen. Tunnemme työelämän vaatimukset ja autamme valmennettavia oman urapolun suunnittelussa nämä vaatimukset huomioiden. Samalla tarjoamme valmennettaville omat verkostomme uuden työpaikan löytämiseksi. Irtisanottujen henkilöiden lisäksi on syytä muistaa organisaatioon jäävät ja siellä jatkavat työntekijät ja esimiehet – myös heille on tarjolla muutosvalmennusta.

Mitä muutosturvavalmennus sisältää?

Valmennukset räätälöidään aina yrityksen ja valmennettavien työntekijöiden tarpeiden mukaan sekä aikataulujen, että sisältöjen osalta. Uravalmennus voi sisältää esimerkiksi

  • muutostilanteen hallintaa,
  • työnhaun taitojen päivittämistä ja
  • urasuunnittelua.

Valmennettavat saavat konkreettista apua työnhakuunsa asiakirjojen laadinnasta verkostoitumisvinkkeihin sekä erilaisten työnhaunkanavien hyödyntämiseen. Valmennuksessa päästään harjoittelemaan erilaisia työhaastattelutilanteita ja opitaan tuomaan omaa osaamista esille. Osan monipuolisista harjoituksista valmennettava tekee itsenäisesti.

Muutosturvavalmennuksessa voidaan hyödyntää myös henkilöarviointeja, joiden avulla syvennetään osallistujien itsetuntemusta. Opitut taidot otetaan käyttöön jo valmennuksen aikana ja joskus uusi työpaikka on jo valmennuksen päättyessä tiedossa.

Muutosvalmennuksesta positiivista suuntaa

Valmentajan näkökulmasta on aina mukava saada positiivista palautetta siitä, kuinka osallistuja on kokenut saaneensa konkreettista hyötyä valmennuksesta. Ajantasaiset ja positiivisella tavalla erottuvat työhakemukset ja ansioluettelot  ovat auttaneet useita valmennettavia pääsemään työhaastatteluihin ja uuden uran alkuun, toiset ovat saaneet kaipaamaansa lisärohkeutta ja itseluottamusta.

Useamman vuoden muutosturvavalmennuksia vetäneenä itselleni palkitsevinta on nähdä ihmisissä valmennuksen aikana tapahtunut muutos. Valmennusprosessi on aina yksilöllinen ja osalla asiat etenevät toisia nopeammin. Usein kaikkia osallistujia kuitenkin yhdistää muutos asenteessa; vaikka uravalmennukseen tulisikin muutostilanteeseen tuskastunut ihminen, saa valmennuksen päättyessä keskustella positiivisemmin eteenpäin katsovan ihmisen kanssa.

 

Toteuta yt-prosessi vastuullisesti oikein -webinaarin tallenne

Alkuperäinen teksti julkaistu 6.11.2018, tekstiä päivitetty 12.12.2022

 

 

 

Lisää luettavaa: