Voiko vastuullinen yritys vähentää henkilöstöään?

Vastuullisuus yritystoiminnassa on jo pidemmän aikaa ollut tapetilla, mutta keskustelu on enimmäkseen keskittynyt ekologisiin vastuullisuusalueisiin. Tänä syksynä onkin noussut kiivaaksi puheenaiheeksi aiemmin puuttunut ulottuvuus, nimittäin taloudellinen vastuullisuus. Kun yritykset ovat koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten ahdinkojen takia tai kannattamattomien yksiköiden lakkauttamiseksi joutuneet aloittamaan yhteistoimintaneuvotteluita sopeuttamistoimenpiteitä varten, on pääministerimme Marin syyttänyt yrityksiä vastuuttomuudesta. Herää siis kysymys, voiko vastuullinen yritys sopeuttaa toimintansa tuotannollisin ja taloudellisin perustein? Ja miten se tulisi siinä tapauksessa vastuullisesti tehdä?

Taloudellinen vastuu on edellytys muulle vastuulliselle toiminnalle

Yritysvastuullisuus on kompleksinen aihe, joka useimmiten jaetaan muutamaan teemaan, niin myös Eilakaislalla. Vastuullisuusohjelmassamme olemme lähestyneet aihetta ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden kautta. Mikä näistä aiheista yritykselle on tärkein, eli missä asiassa vastuullisuustekojen kehittäminen on kaikkein oleellisinta ja merkityksellistä, vaihtelee yrityksen ja toimialan mukaan. Henkilöstöratkaisujen tarjoajana on Eilakaislalle luonnollisesti tärkeimmät vastuullisuusteemat sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus, sillä tuottaessamme henkilöstöpalveluja, ovat ekologisen vastuullisuuden kehittämisratkaisut hyvin rajalliset.

Oli yrityksen toimiala mikä tahansa veikkaan, että taloudellisuus on vastuullisuusteemoista kuitenkin ylimmän johdon mielestä kaiken A ja O. Ainoastaan elinvoimaiset ja menestyvät yritykset pystyvät ylläpitämään sosiaalisia vastuitaan ja pidemmällä tähtäimellä hoitamaan yhteiskunnallisia vastuita, kuten maksamalla palkkoja, veroja sekä kehittämällä palveluita ja ratkaisuja. Ilman eheää taloudellista toimintaa, ei yrityksellä ole tulevaisuutta, eikä sen työntekijöillä työtä. Näin ollen, yritysjohdon on ensiarvoisen tärkeää olla herkästi toimintavalmis, mutta harkitusti tehdä liikkeitä, kun mittarit alkavat väpättämään. Se on yritysjohdon tapa varmistaa, että toiminta jatkuu turvallisesti myös tulevaisuudessa.

Yt-kokoukset ajavat myös sosiaalista vastuullisuutta

Yrityksen kohdatessaan tarvetta uudistua, uudelleen järjestää työt tai esim. tuotannollisista ja taloudellisista syistä lomauttaa tai irtisanoa, tehdään se lainsäädännön puitteissa, eli yt-neuvotteluiden kautta vähintään 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Valitettavasti yt-neuvottelut sanana särähtää lähes aina negatiivisesti korviin, mutta yhteistoimintakokouksissa voidaan myös neuvotella muusta kuin lomauttamisesta tai irtisanomisesta!

Minusta yt-neuvottelu on erinomainen tapa huolehtia yrityksen sosiaalisesta vastuullisuudestaan olettaen, että yt-prosessia ajetaan ammattitaidolla ja toista osapuolta kunnioittaen. Tällöin täyttyy sekä sosiaalinen että taloudellinen vastuu, sillä yt:iden tarkoituksenahan on mm. antaa työntekijälle mahdollisuus vaikuttaa hänen työsuhteeseensa liittyviin päätöksiin. Keskustelun kautta syntyy molemminpuolista yhteisymmärrystä itse tilanteesta ja työnantaja voi päätöksenteossa huomioida työntekijältä tulleita ehdotuksia ja toiveita. Työnantajalla ei ainoastaan ole oikeus vaan myös velvollisuus organisoida liiketoimintaa, joten vastuu päätöksenteosta jää aina liiketoimintajohdolle, joka näissä tapauksissa on myös työvoimaviranomaisia tiedottava taho.

Vastuullista irtisanomista Outplacement-valmennuksella

Työsuhteen päättäminen on tilanteena aina herkkä niin yritykselle, irtisanotuille kuin työhön jäävillekin. Muutosta on kuitenkin mahdollista johtaa hallitusti. Mikäli irtisanomisiin joudutaan, kannattaisi yrityksen sosiaalisten ja taloudellisten vastuiden lisäksi huolehtia myös yhteiskunnallisesta vastuustaan. Toimivaksi on havaittu tarjota Outplacement- eli muutosturvavalmennusta irtisanotuille työntekijöille.

Irtisanotun muutosturvavalmennus, jota myös uudelleensijoitusvalmennukseksi kutsutaan, on irtisanotuille räätälöityä valmennusta, jonka avulla tuetaan irtisanotun uudelleen työllistymistä. Muutosturvavalmennusta on mahdollista toteuttaa sekä ryhmä- että yksilövalmennuksena tai näiden kombinaationa. Valmennus on räätälöitävissä niin yrityksen kuin työntekijöiden tarpeiden mukaan, sekä etänä että kasvotusten. Lyhyesti sanottuna muutosturvavalmennusta kustantava yritys tukee irtisanottua työntekijää ja tarjoaa avaimet uudelle uralle ja tukea työn hakuun.

Eilakaislan muutosturvavalmennuksessa kokeneet rekrytointikonsulttimme auttavat alkuun irtisanottua käsittelemään tunteitaan, sillä uuden uran löytämisestä tulee hedelmällistä vain oikealla asenteella. Tilanteen hyväksyminen on tärkeää myös irtisanoneelle yritykselle, joka tietenkin toivoo pienintä mahdollista kolhua työnantajamielikuvaansa. Työnantajamielikuvaa ajatellen on muutosturvavalmennus yhtä tärkeä järjestää myös yritykseen jäävälle henkilöstölle, sillä myös he kokevat sopeutustoimet ahdistaviksi. Mitä nopeammin työyhteisö voi paremmin, sen kilpailukyvykkäämmäksi muuttuu myös tekeminen.

Tiesithän, että yli 30 henkilöä työllistävän yrityksen on tietyin ehdoin jo lainsäädännön puitteessa tarjottava työllistymistä edistävää valmennusta? Suosittelen lämpimästi muutosturvavalmennusta taloon jääville ja varsinkin irtisanotuille työntekijöille myös ilman lakivelvoitteita – pitkässä juoksussa se on kannattavaa.

Toteuta yt-prosessi vastuullisesti oikein -webinaarin tallenne


Lue lisää uudelleensijoituksesta >

 

Kirjoittaja Erika Ehrnrooth työskenteli Eilakaisla konsernin toimitusjohtajana. Tätä ennen hän toimi yhtiön myynti- ja markkinointijohtajana. Hänellä on vuosien kokemus sekä tuotteiden että palveluiden markkinoinnista ja myynnistä eri toimialoilta.

Lisää luettavaa: