Yhteiskunnallista arvoa tuottamassa

Minua innostaa Eilakaislan toiminnan yhteiskunnallinen arvo – se voimaannuttaa minua ja toimii arkeni ajurina. Vaikkei meitä yhteiskunnalliseksi yritykseksi voidakaan luokitella, osallistumme työtuloksillamme taloustalkoisiin joka päivä! Madallamme yritysten riskiä työllistää rekrytoimalla heille oikeanlaista kompetenssia. Työllistettyjä ja työttömiä autamme taas löytämällä heille sopivaa ja mielekästä työtä. Lopputuloksena saamme Suomessa palkattua, arvoa tuottavaa työvoimaa, joka samalla osallistuu hyvinvointiyhteiskuntamme rakentamiseen.

Minulle on tärkeää, että Eilakaisla jatkaa sillä samalla arvokkaalla polulla, jolla olemme kulkeneet jo vuodesta 1971. Yrityksemme perustajalle, Eila Kaislalle, laki asetti minimivaatimukset, jotka mielellään sai ylittää. Tämän reseptin olemme kokeneet hyväksi tänäkin päivänä ja mm. henkilöstövuokrauksessa huolehdimme, että meiltä palkkakuittinsa saava on työpaikallaan, esimerkiksi henkilöstöetujen suhteen, tasa-arvoisessa asemassa muihin työntekijöihin nähden.

Mukaan Vastuullinen työnantaja -kampanjaan

Kuultuani Oikotien alkavasta Vastuullinen työnantaja -kampanjasta, päätimme liittyä mukaan ensimmäisten joukossa. Päätös osallistumisesta oli helppo tehdä, sillä kampanjan kuusi periaatetta olivat meille hyvin luontevia omaksua eikä arjen esimerkkien avaaminen ollut haasteellista, vastuullisuutta kun olemme jo pidempään työnantajan näkökulmasta vaalineet.

Kampanjan periaatteet ja mitä ne Eilakaislalla tarkoittavat, ovat kokonaisuudessaan luettavissa täältä. Niistä erityisesti haluan korostaa seuraavia:

  • Työn sisältö ja merkitys – meillä Eilakaislalla tämä tarkoittaa henkilöitä motivoivien tekijöiden ja yksilöiden luonnollisten taipumusten tunnistamista sekä johtamista niiden kautta. Jokaisen työpanosta tarvitaan ja jokaisen on ymmärrettävä oman työpanoksen merkitys tunteakseen roolinsa isommassa yhtälössä. Selkeät toimenkuvat, vastuut ja valtuutukset sekä kaikkia eilakaislalaisia koskevat, kaksivaiheiset tavoite- ja kehityskeskustelut, luovat meillä rungon osaamisen vahvistamiseen sekä työ- ja urapolkujen kehittämiseen.

  • Esimiestyöhön paneutuminen – tarkoittaa Eilakaislalla valmentavaa, osallistuvaa ja osallistavaa toimintatapaa, jossa viestimme päämäärän kertomatta, miten risteyksissä kääntyä tien varrella. Tosin, onnistuaksemme tässä, tarvitsevat esimiehemme myös tukea ja työkaluja, joita annamme valmennuksen muodossa. Johtoryhmämme on sopinut sisäiset pelisääntönsä, jotka ovat avoimesti kaikkien luettavissa. Esimiehille suunnatun vuoden kestävän valmennusohjelman lopputuloksena on koko organisaatiolla yhteinen johtamismalli esiteltäväksi konsernin hallitukselle. Matkan varrella oivallamme, miten teemme yhteisiä agendoja, kommunikoimme virtuaalisissa ympäristöissä ja luomme yhdessä sovitut päätöksentekomekanismit ja sovimme seurannasta.

  • Hyvä hakijakokemus – Työnhakijat muodostavat meillä tärkeän ja ison kohderyhmän. Hakiessamme yritysasiakkaillemme tai itsellemme ammattilaista avoinna olevaan tehtävään, tulee hakijakokemuksen olla yhtä smaragdista kuin vihreän logomme. Meille oikean osaajan löytäminen on yhtä tärkeää kuin lisäarvon tuottaminen kaikille niille hakijoille, joihin valinta ei kohdistunut. Haastattelemalla aina henkilökohtaisesti hauissa eteenpäin päässeet hakijat, voimme tarjota "ei valituille" uusia haasteita sopivamman työmahdollisuuden avautuessa, samalla palvellen nopeammin myös yritysasiakkaitamme. Samasta syystä teemme jatkuvasti myös avoimia haastatteluja.

Osallistumalla kampanjaan, haluamme esimerkillämme haastaa muitakin työnantajia miettimään ja esittämään, miten vastuullisuus heidän työpaikoillaan näkyy. Vaalimalla työnantajan vastuullisuutta rakennamme yhdessä parempia työyhteisöjä ja paremmin voivan Suomen!

 

Kirjoittaja Erika Ehrnrooth työskenteli Eilakaisla konsernin toimitusjohtajana. Tätä ennen hän toimi yhtiön myynti- ja markkinointijohtajana. Hänellä on vuosien kokemus sekä tuotteiden että palveluiden markkinoinnista ja myynnistä eri toimialoilta.

Lisää luettavaa: