Eilakaislan perehdytysmalli onnistuneen työsuhteen aloituksen tukena

Rekrytointi | Eilakaisla |

Perehdytys on tärkeä osa työsuhteen aloitusta. Se vaikuttaa sekä työntekijän haluun sitoutua kyseiseen tehtävään että työllistävään yritykseen työantajamielikuvan ja osaavan henkilöstön muodossa. Parhaimmillaan kattava ja onnistunut perehdytys onkin win-win-tilanne. Meillä Eilakaislalla perehdytykseen on haluttu panostaa. Olemme luoneet työntekijöidemme perehdytystä varten selkeän struktuurin, joka varmistaa tasalaatuisen ja huolellisen perehdytyksen jokaiselle uudelle eilakaislalaiselle. Toivottavasti mallimme tarjoaa inspiraatiota ja käytännön ideoita myös muille, joilla perehdytysohjelman kehitys on ajankohtaista. Perehdytysmalliimme kuuluu muutama tärkeä elementti, jotka käymme lyhyesti läpi tässä blogissa. Esittelen mallin vielä tarkemmin tuoreessa Onnistunut työsuhteen aloitus -webinaarissamme, joten otathan webinaarin kuunteluun jos kaipaat lisätietoja.

Ensimmäisten viikkojen kalenterointi ja rauhoittaminen pelkkää perehdytystä varten

Uuden työntekijän aloittaessa Eilakaislalla ensimmäiset 2–3 työviikkoa on rauhoitettu laajalle perehdytykselle. Ensimmäisten viikkojen tavoitteena on tutustua rauhassa Eilakaislaan yrityksenä (mm. historia ja arvot), meidän palveluihimme ja toimintatapoihimme sekä tietenkin omaan työtehtävään. Eri osa-alueet (kuten IT, HR, myynti ja markkinointi) käydään myös läpi erillisissä, omissa perehdytyksissään. Tarjoamamme palvelut perehdytetään kaikille työntekijöillemme tehtäväkuvasta riippumatta, jotta ne ovat varmasti pääpiirteittäin kaikille tuttuja.

Perehdytyksiä järjestetään siis parin ensimmäisen työviikon aikana kattavasti. Aikatauluna on 2–3 ensimmäistä työviikkoa, jotta tahti ei ole liian tiivis ja sisäistäminen on helpompaa – opittavaa kun on uuden työsuhteen alussa aina runsaasti. Laajan perehdytyksen ja siihen panostamisen tarkoituksena on, että uusi työntekijämme saa rauhassa tutustua meihin, toimintamalleihimme, palveluihimme, tiimiin ja tietenkin omaan työnkuvaan. Ensimmäisillä viikoilla ei siis ole tarkoitus suoraan hypätä uusien työtehtävien pariin, vaan niihin paneudutaan ensin rauhassa perehdytyksissä ja vasta näiden jälkeen kunnolla käytännössä.

Roolille suunnitellut konkreettiset tavoitteet ensimmäisille kuukausille

Yksi tärkeimpiä perehdytyksen tarkoituksia on tietenkin tutustua omaan työnkuvaan ja vastuualueisiin. Lisäksi näiden pohjalta on tärkeää määritellä realistiset ja liiketoimintaa tukevat tavoitteet. Haluamme panostaa sekä henkilö- että tiimikohtaisten tavoitteiden määrittämiseen, jotta työntekijällä on alusta alkaen selkeä kuva siitä, mitä häneltä odotetaan. Tavoitteet auttavat myös työntekijää itseään näkemään, mihin kannattaa milloinkin käyttää aikaa.

Tavoitteiden määrittämisessä on tärkeää huomioida työntekijän tehtävänkuva, minkä avuksi olemmekin luoneet eri rooleissa toimiville työntekijöille juuri kyseiseen työtehtävään sopivat tavoitteet. Esimerkiksi myyjillämme on tietyt numeeriset tavoitteet sovittujen tapaamisten ja pidettyjen tapaamisten määrille. Vielä ensimmäisinä kuukausina emme odota kauppojen tekoa, vaan tuolloin vasta sovitaan ja tavataan, mutta toki otamme ilolla vastaan jo syntyneetkin kaupat. Tavoitteiden määrittämisessä on järkevää luoda välitavoitteita, joiden kautta suoriutumista johdetaan progressiivisesti ja tavoitteen saavuttaminen varmistetaan.

Vuosikello, sillä perehdyttämiseen kannattaa suhtautua pitkäjänteisesti

Perehtymissuunnitelmamme on visualisoitu vuosikellon muotoon, sillä näin olemme saaneet luotua selkeän struktuurin perehdyttämisprosessille. Vuosikello taas on jaettu lohkoihin, joista jokaisessa on omat tavoitteet ja osa-alueet, joihin tuona aikana keskitytään. Tämä mahdollistaa paitsi suunnitellun ja selkeän prosessin, myös yhtenäisen perehdytyksen jokaiselle työntekijällemme.

Muutamia mielestäni erittäin tärkeitä ja mainitsemisen arvoisia vuosikellomme elementtejä ovat henkilöstön valmennukset sekä mentorointiparit. Valmennusten avulla varmistamme henkilöstömme tasalaatuisen ja varman osaamisen sekä pidämme yllä jatkuvaa kehittymistä. Eri tehtävissä toimiville työntekijöille on omaan tehtäväänsä soveltuvia koulutuksia. Mentorointipari on puolestaan tehtävään valittu työkaveri, joka on uuden työntekijämme tukena ja sparrailuparina aina tarvittaessa – näin varmistamme, että kysymisen ja avun pyytämisen kynnys ei kasva suureksi.

Miten teillä hoidetaan perehdytys? Saitteko meidän perehdytyssuunnitelmastamme uusia ideoita myös teidän perehdytyksiinne? Jos haluat kuulla lisää aiheesta ja tutustua vielä yksityiskohtaisemmin malliimme sekä perehdytyksen juridisiin näkökulmiin, suosittelen kuuntelemaan uuden Onnistunut työsuhteen aloitus -webinaarijaksomme!

Onnistunut työsuhteen aloitus -webinaarin tallenne

 

Kirjoittaja Joonas Kopperi toimi Eilakaislan HR- ja kehityspäällikkönä. Joonaksella on vuosien monipuolinen kokemus eri HR-tehtävistä sekä digitaalisten projektien läpiviennistä. Joonaksen intohimona on prosessien uudelleen miettiminen ja jatkuva kehittäminen.

Lisää luettavaa: