Henkilöstökonsultin työkuukausi yllättää monipuolisuudellaan

Konsultin työ Eilakaislalla, mitä se oikeastaan pitää sisällään? Ainakin monipuolisuutta ja vaihtelevuutta! Blogini aihetta miettiessäni ihmettelen, mistä oikein aloittaisin. Tyypillistä työkuukautta kun tässä työssä ei oikein voi sanoa olevan. Työn ytimessä on ensisijaisesti tarjota sekä yritys- että työnhakija- ja työntekijäasiakkaillemme parasta mahdollista palvelua. Miten tämä näkyy konsultin työssä, sitä avaan blogissani.


Rooliimme kuuluu yhdistää juuri ne sopivat osaajat oikeisiin työpaikkoihin, sekä toimia asiakkaidemme ja työnhakijoiden/-tekijöiden tukena. Henkilöstövuokrauksessa työntekijä on työsuhteessa Eilakaislaan, jolloin työnjohto ja -valvonta kuuluu sille organisaatiolle, jossa työntekijä käytännössä työskentelee. Meidän roolimme on tukea ja auttaa sekä asiakasorganisaatiota että työntekijää, alusta loppuun koko työsuhteen ajan. Henkilöstökonsultti toimiikin usein koordinaattorina eri tilanteissa ja välillä jopa sovittelijana esimiehen ja työntekijän välillä. Asiakastyötä tukee ja ohjaa hyvin palveluprosessimme sekä asiakkuudenhoitomallimme.

Ihmiset työn keskiössä

Henkilöstökonsultin kuukauteen sisältyy lukuisia kohtaamisia, niin puhelimitse, sähköpostitse, Teams-palaverien kuin henkilökohtaisten tapaamisten muodossa. Työntekijän hakua aloittaessa, konsultti keskustelee yhdessä asiakkaan kanssa tulevan työntekijän roolista, tarvittavasta osaamisesta ja kokemuksesta, haun aikataulusta, tehtävän palkkatasosta, veloitusasioista ja muista yksityiskohdista. Tämän jälkeen laadimme työpaikkailmoituksen, joko itsenäisesti tai yhteistyössä asiakkaan kanssa. Työpaikkailmoituksen julkaisun jälkeen konsultin tehtäviin kuuluu luonnollisesti työnhakijoiden kyselyihin vastaaminen.

Konsultin ammattitaitoon kuuluu valita hakijoiden joukosta juuri kyseiseen tehtävään sopivimmat kandidaatit, jotka esitellään toimeksiantajalle, eli asiakkaalle. Haastattelemme kaikki eteenpäin esitellyt työnhakijamme, ja pyrimme kartoittamaan heidän motivaationsa ja taustansa mahdollisimman tarkasti. Näin asiakkaan on hyvin vaivatonta valita jo hyviksi todetuista hakijoista ne kaikkein sopivimmat itselleen haastateltaviksi. Teemme myös henkilöarviointeja ja käymme niiden tulokset läpi sekä asiakkaiden että työnhakijoiden kanssa.

Kun sopiva henkilö on valittu tehtävään, konsultti hoitaa asianmukaisesti viestinnän tilanteesta kaikille hakijoille. Valitun työntekijän kanssa tehdään työsopimus, jolloin konsultti käy tarkasti läpi työsuhteeseen kuuluvia asioita, joitan ovat muun muassa työterveyshuolto, tuntiraportointi ja lomien kertyminen. Työsuhteen päättyessä konsultti kirjoittaa työntekijälle työtodistuksen.

Asiakkaan tarpeen niin vaatiessa, konsultti pystyy auttamaan myös nopeissa tilanteissa. Meillä on aktiivinen hakijakanta jonka avulla saamme asiakkaillemme potentiaalisia kandidaatteja esittelyyn mahdollisesti jo saman päivänä aikana. Parhaimmassa tapauksessa konsultti tekeekin yhden päivän aikana niin asiakkaan tarpeen kartoittamisen, kandidaatin kontaktoinnin sekä työsopimuksen.

Tarjoamme yritysasiakkaillemme myös uravalmennusta tilanteissa, joissa yritys on joutunut sopeuttamaan omaa henkilöstömääräänsä. Tuolloin valmennettavan kanssa saatamme kulkea läpi haastaviakin polkuja, pyrkiessämme yhdessä löytämään hänelle parhaita mahdollisia eväitä nykytilan käsittelyyn ja tulevaisuuden rakentamiseen.

Henkilöstövuokrauksessa työnantajan velvoitteista vastaa Eilakaisla

Se, mikä monet yllättää, on konsultin toimenkuvaan kuuluva työsuhdeasioden hoito. Eilakaislan ottaessa vastuun työsuhteeseen liittyvästä byrokratiasta, säästää se yritysasiakkailta paljon aikaa! Asiakkaan kanssa ollaan tiiviisti yhteydessä koko toimeksiannon ajan. Olemmekin valmiina auttamaan tarvittaessa, oli asia sitten mitä tahansa yhteistyöhön liittyvää.Asiakkaan huoli voi liittyä voimassa olevaan toimeksiantoon tai mahdollisesti pääsemme auttamaan hänen kollegaansa uuden rekrytointitarpeen syntyessä yrityksessä Tämä tuo konsultin työhön aiemmin mainitsemaani monipuolisuutta ja vaihtelevuutta ja on tämän työn suola. 

Monista työntekijöistä ehtii kuukausien mittaan tulla hyvinkin tuttuja ja erinomaisiksi havaittuja työntekijöitä. On mukavaa voida tarjota heille uusia työmahdollisuuksia ja suositella heitä yritysasiakkaillemme. Tämä takaa myös sen, että voimme reagoida yritysasiakkaiden tarpeisiin nopeastikin.  Ja mikä parasta, henkilöstövuokrauksen kautta asiakkaallamme on myös mahdollisuus rekrytoida vuokrattuna oleva työntekijä suoraan omille palkkalistoilleen ja löytää sitä kautta organisaatioon erinomainen, pysyvä työntekijä. Näitä hienoja tarinoita mahtuu kuukausiin useitakin!

Lue lisää henkilöstövuokrauksesta >
Lue lisää: Rekrytoinnin kustannukset -laskuri >

Lisää luettavaa: