Kuinka vahvistaa yrityksen mainetta muutosneuvotteluiden ravistellessa?

Muutosturva | Rami Räty |

Muutostilanteet ovat osa liike-elämää ja valitettavasti tällä hetkellä yhä kiihtyvä trendi. Ne voivat olla haastavia paitsi yritykselle, myös sen maineelle ja työnantajakuvalle. Mutta voiko muutosneuvotteluihin varautua ja niiden negatiivisia vaikutuksia taklata? Mielestäni ehdottomasti! Tuoreessa webinaarissa käymme tarkemmin läpi aihetta ja pyrimme tarjoamaan konkreettisia vastauksia.

 

Irtisanottujen palautteet todentavat: muutostilanteita tulee suunnitella ja johtaa

Lukuisia ja lukuisia muutosvalmennuksia vetäneenä olen huomannut tiettyjen teemojen toistuvan valmennettavien kanssa käytävissä keskusteluissa. Webinaarissa pyrin välittämään näistä karttuneita oppeja ja käsitelemme, kuinka yritys voi tunnistaa ja hallita muutoksen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Yksi avainroolissa toimiva asia on: rumpujen pärinää… viestintä! 

Kaksi tärkeintä asiaa positiivisen työnantajakuvan säilyttämisessä

Avoin, aktiivinen ja osallistava kommunikaatio on avainasemassa onnistuneissa muutostilanteissa. Se vaikuttaa niin työntekijäkokemukseen taloon jääville, kuin siihen miten hyvin irtisanotut hyväksyvät tilanteensa. Väitän, että jos tässä onnistutaan, on noin 60 % mahdollisesta negatiivisesta puskaradiovaikutuksesta jo taklattu. Mutta millä kurotaan loput 40 %? 

Tärkeä rooli on muutosvalmennuksilla, joilla tarjotaan tukea kaikille muutosten kohteeksi joutuneille. Laki velvoittaa tarjoamaan näitä vain tietyillä kriteereillä, mutta vastuullinen ja hyvän työnantajakuvan säilyttävä yritys todella mahdollistaa valmennukseen osallistumisen kaikille irtisanotuille. Olen nähnyt lukuisia kertoja, miten näin yksinkertaisella teolla välitetään irtisanotulle, että vaikeasta tilanteesta huolimatta hänestä yhä välitetään ja häntä arvostetaan sekä tuetaan. Patoutuneet negatiiviset tunteet ja halu puhua edellisestä työnantajasta pahaa omille verkostoille hälvenevät kummasti.

Käytännönläheinen muutosvalmennus vauhdittaa uudelleentyöllistymistä

Eilakaislan muutosvalmennuksissa käsitellään muutosta käytännönläheisesti ja konkreettisesti yhdessä valmennettavan kanssa. Tämä auttaa valmennettavaa hyväksymään muutoksen ja näkemään sen mahdollisuudet. Lisäksi valmennus vauhdittaa uudelleentyöllistymistä ja monesti uusi työ löytyy jopa suoraan Eilakaislan kautta. Nopea uudelleentyöllistyminen on tietenkin eduksi niin yksilölle kuin irtisanoneelle työnantajalle.

Asiakaskokemukset puhuvat puolestaan

Eilakaislan muutosvalmennuksia on arvostettu ja pidetty tuloksellisina. Viime aikoina valmentamistamme reilusti yli puolet on työllistynyt 3 kuukauden sisällä valmennuksesta ja kokonaisarvosana valmennuksille on ollut erinomainen: 4,75/5. Valmennuksen sisältö räätälöidään aina hakijalle sopivaksi ja eroaa merkittävästi sen mukaan, onko kyse suorittavaa työtä tekevästä, asiantuntijasta, johtajasta tai vaikka eläkkeelle jäävästä henkilöstä.

Kuuntele webinaari ja varmista mahdollisimman positiivinen työntekijäkokemus sekä työnantajamaine mahdollisissa muutostilanteissa!

 

Menestyksekäs muutosneuvotelu ja muutosturva -webinaari

Lisää luettavaa: