Miksi kesätyöntekijän palkkaus kannattaa ulkoistaa rekrytoinnin ammattilaiselle?

Ensimmäiset kesätyönhakijat aktivoituvat työnhakuun jo vuoden alussa, samoin tekevät ensimmäiset rekrytoivat yritykset. Varmistaaksesi pätevimmät hakijat etenkin työvoimapulan kohdanneilla aloilla on haku syytä käynnistää heti tammikuussa. Entä olitko miettinyt toimenkuvan, ilmoitukset, kanavat ja muut prosessit? Nyt kannattaa alkaa toimeen! Kun käytät kesätyörekrytoinneissa apuna ammattilaista, säästät aikaa: jo puolen tunnin speksauspalaverilla saamme haun eteenpäin ja ilmoituksen valtakunnan sähköisiin rekrymedioihin nopeasti.

Haemme kesätyöntekijät tehokkaasti oikeissa kanavissa

Jotta tehtävään saadaan oikeat tekijät, toimenkuvan määrittely on syytä tehdä huolella. Tämä toimii myös hakuilmoituksen pohjana. Käynnistämme vuosittain satoja rekrytointeja ja kirjoitamme valtavan määrän ilmoituksia, joten tämä on muodostunut meillä sujuvaksi rutiiniksi. Osaamme kysyä oikeat kysymykset muodostaaksemme realistisen kuvan tehtävän arjesta ja näin jäsentelemme aihioista eheän kokonaisuuden. Kohta sinulle itsellesi on selvää, mihin rooliin todella kesätyöntekijää haet ja kaupan päälle ilmoitustekstikin on valmiina!

Kesätyönhakijoille ei ole yhtä sapluunaa: on opiskelijoita, työpaikan ja alanvaihtajia sekä sijaistuksista kiinnostuneita, vaihtelua etsiviä osaajia. Usein kesätyötä kuitenkin tarjotaan nuorille, työuransa alussa oleville tekijöille. Näissä tilanteissa on muistettava, että puhuttelemme kokematonta työnhakijaa, joka on parhaimmillaan ensimmäistä kertaa työnhaussa. Tilanne on jännittävä, sillä ollaan uuden edessä, eikä aukottomasti vielä tunnisteta, mihin omat rahkeet riittävät. Työpaikkailmoitukseen on kirjoitettava selkeästi, mitä arki kyseisessä työtehtävässä on ja mitä hakijalta odotetaan. Myös tehtävän oppi ja hyöty hakijalle kannattaa avata tarjoa enemmän kuin vaadit!

Meillä Eilakaislalla on tehokkaat ja laajat kanavat ilmoitteluun, minkä lisäksi osaamme kohdistaa ilmoitukset kohderyhmän mukaan oikeisiin medioihin. Kun kyseessä on opiskelijahaku, hyödynnämme valtakunnallisten rekrymedioiden (Duunitori, Oikotie, TE-palvelut) lisäksi muun muassa korkeakouluilla käytössä olevia Jobteaseria, Tuudoa ja Aarresaarta sekä kohdennettuja FB-ryhmiä.

Vastaanotamme ja käsittelemme työhakemukset tehokkaasti sähköisellä lomakkeella. Isoissa massahauissa voimme kustannustehokkaasti käyttää seulonnan menetelmänä esim. kykytestejä ja tehdä ensimmäisen haastattelukierroksen videohaastatteluilla ajasta ja paikasta riippumatta. Työkalumme on viritetty palvelemaan nopeita hakuja ja käsittelemään isojakin joukkoja nopeasti. 

Valmentavalla otteella haastatteluihin

Me hoidamme haastattelukutsut ja varmistamme, että esihenkilöillä on kaikki tarvittava materiaali valmiina työhaastattelussa. Teemme prosessin mahdollisimman valmiiksi ja huolehdimme esihenkilöt mukaan, sillä heidän sitouttaminen hakuun heti speksausvaiheessa on tärkeää. Esihenkilö tuntee tiiminsä ja tehtävän parhaiten, joten hän tuo lisäarvoa sekä työpaikkailmoituksen luomiseen, työhaastatteluun että työntekijän ja hänen osaamisen arviointiin. On myös hyvä, että työnhakija tutustuu tulevaan esihenkilöönsä jo hakuprosessin aikana.

Opiskelijoille suunnatuissa kesätyökampanjoissa suhtaudumme haastatteluihin normaalia valmentavammalla otteella. Kerromme nuorelle, mitä asiakasyrityksessä on vastassa ja autamme häntä tuomaan esille haun kannalta keskeisimmät osaamiset. Saamme hakijasta realistisimman kuvan, kun jännitys karistetaan tilanteesta pois. 

New call-to-action

Rakenna työnantajamielikuvaa kesätyöntekijää rekrytoidessa

Hakuprosessi on hyvä tilaisuus rakentaa työnantajamielikuvaa! Viesti nuoren hakijan kielellä ja oikeissa kanavissa. Herätä mielenkiinto tehtävää ja yritystä kohtaan. Älä vaadi nuorelta hakijalta liikaa. Tiedota aktiivisesti koko prosessin ajan ja muista, että rekrytointi ei lopu hakuprosessiin: kesätyöntekijä tekee usein työsopimuksen ensimmäistä kertaa ja toimimme mielellämme mukana prosessin sparraavana osapuolena, kunnes nimet ovat paperissa. On tärkeää tehdä sopimuksesta reilu ja varata aikaa sen huolelliseen läpikäyntiin uuden työntekijän kanssa.

Tiesithän, että kesätyöntekijät voit palkata myös henkilöstövuokrauksen kautta, jolloin prosessi on sinulle henkilöstöhallinnollisesti entistä kevyempi?

Tehokkaasti läpiviedyllä kesätyöntekijän rekrytoinnilla varmistat, että saat hyvissä ajoin sitoutettuja, tärkeitä lisävoimavaroja avuksi kiireiseen lomakauteen. Kun toimit ajoissa, mahdollistat myös ei-valituille hakijoille osallistumisen vielä jonkin toisen yrityksen hakuprosessiin. Kenties he keräsivät onnistumisen avaimet mukaan ensimmäisestä hakukokemuksestaan ja parhaassa tapauksessa toimivat positiivisena viestinviejänä tulevissa hauissaan.

 

Alkuperäinen teksti julkaistu 22.01.2019, tekstiä päivitetty 1.1.2024.

Kirjoittaja Maija Kauppinen työskenteli palvelujohtajana Eilakaislalla. Maijalla on yli kymmenen vuoden kokemus henkilöstön resursoinnista, rekrytoinnista ja rekrytointityökalujen kehittämisestä.

Rekrytointi >
Rekrytointipalvelun tilauslomake >

Lisää luettavaa: