Navigating challenges in Finland's IT landscape: discovering opportunities in disguise

Rekrytointi, IT | Eilakaisla |

Hello fellow tech enthusiasts! Today, let's dive deep into the heart of Finland's thriving IT market and explore the challenges that come with the territory. In the fast-paced world of technology, every challenge is an opportunity waiting to be seized - or so we like to think at Qasvu. ;) So, we decided to list 5 relevant topics in the field of IT that we consider as opportunities in disguise. We will tackle each topic separately throughout the year, addressing them one by one in greater detail. (in Finnish below!)

1. Talent Crunch: Unveiling the Needle in the Haystack 🧠

Finland's IT sector is experiencing unprecedented growth, a testament to our innovative spirit. However, a significant challenge looms – the scarcity of skilled professionals. While some may argue that the current economic conditions in Finland might drive more professionals to seek new opportunities and therefore recruiting IT talents would become easier, we hold a different perspective for the long term. How can we bridge this talent gap and unlock the untapped potential?

2. Rapid Technological Evolution: Staying Ahead Without Sacrificing Stability 🚀

The tech landscape is in constant flux, with new innovations emerging continuously. Staying ahead of the curve is exhilarating, but it comes with its own set of challenges. How can we embrace the latest trends without compromising stability?

3. Diversity and Inclusion: Fueling Innovation Through Inclusivity 👫

Innovation thrives in diverse environments. Yet, achieving true diversity and inclusion in the IT sector remains a challenge. How can we create an industry that is inclusive, drawing on a diverse pool of talents and ideas? Let's explore strategies to break down barriers and ensure that our industry (and the Finnish job market) is a welcoming space for all.

4. Global Competition: Nurturing our Tech Powerhouse Status 🌍

Finland is undeniably a tech powerhouse, but the global IT stage is fiercely competitive. How do we maintain our unique strengths and continue to stand out on the world stage? Let's showcase the distinctive qualities of our IT ecosystem, collaborating to enhance our global presence and impact.

5. Cybersecurity Challenges: Safeguarding our Digital Frontier 🔒

As technology advances, so do cyber threats. How can we strengthen our cybersecurity measures to protect our digital assets effectively?
 
 
What are your thoughts on these? Do you have other topics in mind that you consider opportunities in disguise? We'd love to hear your insights!

 


 

 

IT-ala Suomessa: kuinka kääntää alan haasteet mahdollisuuksiksi?

Hei muut tekkifanit! Tänään sukelletaan syvälle IT-markkinoiden maailmaan ja tutustutaan alan haasteisiin. Nopeatempoisessa teknologiamaailmassa jokainen haaste on mahdollisuus, joka odottaa tarttumista tai ainakin me Qasvulla haluamme ajatella niin. ;) Niinpä päätimme listata 5 relevanttia IT-alan aihetta, joita pidämme naamioituneina mahdollisuuksina. Käsittelemme kutakin aihetta tarkemmin vuoden aikana tulevissa blogeissa, stay tuned!

1. IT-alan osaajapula: kuinka löytää neula heinäsuovasta? 🧠

IT-ala elää Suomessa ennennäkemätöntä kasvua, mikä on osoitus innovatiivisuudestamme. Edessämme on kuitenkin merkittävä haaste: ammattitaitoisten osaajien niukkuus. Vaikka jotkut saattavat väittää, että Suomen nykyiset taloudelliset olosuhteet saattaisivat saada useammat ammattilaiset etsimään uusia mahdollisuuksia ja siten IT-osaajien rekrytointi helpottuu, meillä on eri näkökulma pitkällä aikavälillä. Miten voimme kuroa umpeen tämän osaajapulan ja vapauttaa hyödyntämättömän potentiaalin?

2. Nopea teknologian kehitys: kuinka pysyä edelläkävijänä vakautta uhraamatta? 🚀

IT-maailma on jatkuvassa muutoksessa ja uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti. Edelläkävijänä pysyminen on innostavaa, mutta siihen liittyy myös omat haasteensa. Miten voimme omaksua uusimmat trendit tinkimättä vakaudesta?

3. Monimuotoisuus ja osallisuus: osallisuuden kautta innovaatiotoimintaa 👫

Innovaatiot kukoistavat monimuotoisissa ympäristöissä. Todellisen monimuotoisuuden ja osallisuuden saavuttaminen IT-alalla on kuitenkin edelleen haaste. Miten voimme luoda toimialan, joka on osallistava ja joka hyödyntää erilaisia kykyjä ja ideoita? Tärkeää on tutkia strategioita, joiden avulla voidaan murtaa esteitä ja varmistaa, että ala (ja Suomen työmarkkinat) on kaikille tervetullut paikka.

4. Maailmanlaajuinen kilpailu: Tech Powerhouse -statuksen vaaliminen 🌍

Suomi on kiistatta ”Tech Powerhouse”, mutta globaalisti IT-ala on todella kilpailtu. Miten säilytämme ainutlaatuiset vahvuutemme ja erotumme jatkossakin maailman näyttämöllä? Tärkeää on tuoda esiin IT-ekosysteemimme erityispiirteitä ja tehdä yhteistyötä globaalin läsnäolon ja vaikutuksemme kasvattamiseksi.

5. Kyberturvallisuuden haasteet: digitaalisen rajan turvaaminen 🔒

Teknologian kehittyessä myös kyberuhat lisääntyvät. Miten voimme vahvistaa kyberturvallisuustoimenpiteitämme suojellaksemme digitaalista omaisuuttamme tehokkaasti?

 

Mitä ajatuksia sinulla on näistä nostoista? Onko mielessäsi muita aiheita, jotka voisivat olla haasteiden lisäksi mahdollisuuksia? Kuulemme mielellämme näkemyksesi!

 

Kirjoittaja Aleksandra Garutti työskenteli Eilakaislan tytäryhtiöllä Qasvulla COO:na. Hän vastasi Eilakaislalla liiketoiminnasta, johon kuuluu IT-alan rekrytoinnit ja henkilöstövuokraus. 

Lisää luettavaa: