Rekrytoinnista konsultointiin – HR-partnerina koko matkan ajan

Yritysjohto ja HR-ammattilaiset tietävät, että oikean HR-kumppanin valinta voi olla ratkaisevan tärkeää liiketoiminnan menestykselle. Vaikka rekrytoinnit ja henkilöstövuokra ovat ydinliiketoimintaamme, haluan jakaa kanssanne, miksi Eilakaisla on paljon muutakin. Tässä viisi kohtaa, jotka tekevät meistä valintanne osaavaksi ja kokonaisvaltaiseksi HR-kumppaniksi, joka ymmärtää tarpeenne ja takaa konkreettisia tuloksia.

Ylimmän johdon ja hallitusten toimintaan pureutuvat konsultaatiot 

Toimitusjohtajan valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä, joita yritys voi tehdä. Eilakaislan asiantuntijat eivät ainoastaan auta yrityksiä löytämään sopivan toimitusjohtajan, vaan he myös varmistavat, että valinta on linjassa organisaation kulttuurin ja tavoitteiden kanssa.

Asiakkaat ovat kiitelleet Eilakaislan kykyä ymmärtää yrityksen ainutlaatuiset tarpeet ja löytää siihen sopivat johtajat. Viime aikoina olemme kiinnittäneet myös erityistä huomiota hallituskokoonpanoihin. Hyvänä käytäntönä olemme soveltaneet hallitus- ja työyhteisöhaastatteluja, jotka antavat arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi. 

Työsopimukset ja niiden sisältö

Yksi asiakaskunnan kipupisteistä on usein työsopimusten laadinta ja sisältö. Epäselvät ja puutteelliset työsopimukset voivat aiheuttaa harmia sekä yritykselle että työntekijöille. Eilakaisla on ollut ratkaisevassa roolissa useissa projekteissa, joissa on hienosäädetty työsopimusten sisältöä vastaamaan tämän päivän liiketoiminnan tarpeita. Asiakkaat ovat huomanneet, että selkeät ja kattavat työsopimukset vähentävät konflikteja ja parantavat työntekijöiden sitoutumista.

Tulevaisuuden menestystä ennakoivat valmennukset

Työnantajamielikuvan ja henkilöbrändien kehittäminen on tänä päivänä ratkaisevan tärkeää yritysten liiketoiminnalle. Työntekijöiden vahva läsnäolo LinkedInissä parantaa yritysten työnantajamielikuvaa ja houkuttelee heille lahjakkaita työntekijöitä. Eilakaislan tarjoamat monipuoliset valmennukset, kuten LinkedIn-, työnantajabrändi-, hakijakokemus- sekä muutosvalmennukset auttavat organisaatioita eri tilanteissa.

Duunitorin viimeaikaisten Kansallisten rekrytointitutkimusten (Rekrytointi ja ehdokaskokemus Suomessa 2024 ja Työnhaku Suomessa 2023) tuloksista ilmenee, että niin hakijat kuin rekrytoijat itse kokevat työnhakijapolun alkuvaiheet heikoimmaksi kohdaksi rekrytointiprosessia. Vain alle puolet rekrytoijista kokee yrityksen työnhakijabrändin erottuvaksi. 

Rekrytointien nykytilaan ja kehitykseen pureutuvat auditoinnit

Eilakaislan rautaiset asiantuntijat ovat käytettävissä asiakasyritysten rekrytointien nykytila-analyysin ja kehityssuunnitelman tekoon. Tämä palvelu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tarkastella nykyistä rekrytointiprosessiaan perusteellisesti ja saada käytännön kehitysehdotuksia sen parantamiseksi.

Rekrytointiprosessin auditoinnissa tarkastellaan keskeiset osa-alueet, kuten itse rekrytointiprosessin vaiheet ja dokumentit, hakijakokemus sekä yrityksen työnantajamielikuva. Yhdessä luomme kehityssuunnitelman, joka auttaa parantamaan rekrytointiprosessia, varmistamaan lainmukaisuuden kaikissa vaiheissa sekä varmistamaan tulevaisuuden kilpailukyvyn työntekijöiden houkuttelussa.

Rekrytointi ja ehdokaskokemus Suomessa -tutkimuksen mukaan vain 33 % organisaatioista pyytää rekrytointiprosessistaan palautetta työnhakijoilta. Puolestaan Työnhaku Suomessa 2023 -tutkimuksessa todettiin, että suomalaisten työnhakijoiden arviot työnhaun eri vaiheista olivat keskiarvoisesti heikolla tai korkeintaan tyydyttävällä tasolla. Näistä tuloksistakin voi päätellä, että ulkopuolisen tahon arviolle ja näkemykselle on markkinassa kysyntää. 

Muut konsultointipalvelut

Eilakaislan osaaminen ulottuu myös muihin HR-alueisiin, kuten henkilöarviointeihin, perehdytysprosessien luomiseen, bonusjärjestelmien sparraukseen ja palkka-avoimuuden edistämiseen. Olemme myös sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme monimuotoisuuden, tasa-arvon, inklusiivisuuden ja yhteenkuuluvuuden (DEIB) toteutumisessa. 

Rekrytointi ja ehdokaskokemus Suomessa 2024 -tutkimus raportoi muun muassa, että organisaatioista vain noin joka toinen onnistuu yhdenvertaisuudessa ylenemis- ja palkitsemiskäytännöissä. Laitetaanko siis yhdessä teidän yhdenvertaisuutta ja sitoutumista edistävät prosessinne minttiin?

Kokemus, asiantuntemus ja näytöt - ne erottavat Eilakaislan muista. Kun valitset HR-kumppanin, joka ymmärtää yrityksesi tarpeet ja auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi, valitset Eilakaislan. Me olemme enemmän kuin konsultti - olemme strateginen kumppani, joka auttaa sinua menestymään tänään ja huomenna.

Toivottavasti tarjosin teille käsityksen siitä, miten voimme tukea organisaationne kasvua ja menestystä. Odotan innolla mahdollisuutta auttaa teitä matkallanne kohti huippusuorituksia, joten varaathan kanssani 15 minuutin ilmaisen sparrailuajan kalenteristani tästä linkistä!

 

Lisää luettavaa: