Vastuullisuus ja hakijakokemus tukevat toisiaan rekrytoinnissa

Rekrytoivan henkilön on tärkeää pitää mielessä, millaisia taitoja ja huomioita tarvitaan, jotta koko rekrytointiprosessi saadaan hoidettua vastuullisesti. Vastuullisen lähestymistavan tulee lähteä liikkeelle aivan prosessin alusta alkaen ollen mukana kaikissa vaiheissa rekrytointipäätöksen kertomiseen asti. Mitä kaikkea on osattava huomioida eri vaiheissa rekrytointiprosessia?

Liikkeelle aidosta ja helposti ymmärrettävästä työpaikkailmoituksesta

Ensimmäinen askel vastuullisen rekrytoinnin prosessissa on miettiä ennen työpaikkailmoituksen julkaisua, minkälaista osaamista kyseiseen työtehtävään vaaditaan. Kun tehtävässä vaadittava osaaminen on kirkkaana mielessä, voi sen pohjalta luoda ilmoituksen työpaikasta

Työpaikkailmoituksen on tärkeä olla helposti ymmärrettävä ja rehellinen. Ilmoituksessa tulee tuoda ilmi realistisesti ja selkeästi se, millainen työtehtävä ja yritys on kyseessä – turhia odotuksia tai pilvilinnoja ei tule luoda. On myös hyvä huomioida työtehtävän nimike: onhan kyseessä ymmärrettävä ja rehellinen kuvaus positiosta?

Omat ennakkoluulot tulee tiedostaa, jotta niitä voi ehkäistä

Aiemmassa vaiheessa mainittu, työpaikkaan vaaditun osaamisen kirkastaminen, on tärkeää, jotta työtä hakeneita kandidaatteja kohtelee samojen kriteereiden pohjalta, samanarvoisesti. Tämä on toki tärkeä seikka kaikissa rekrytointiprosessin vaiheissa. Hakijoita läpikäydessä on huomioitava mahdolliset ennakkoluulot ja ajatusvinoumat – nämä eivät saa vaikuttaa rekrytointipäätöksiin. On siis oltava tietoinen omista mahdollisista ennakkoasenteista, jotta ne voi huomioida päätöksiä tehdessä. Näin hakijoillekin jää parempi kokemus rekrytoinnista, kun arvioinnit ja päätökset tehdään reilusti.

Työhaastattelu voi olla parhaimmillaan todella positiivinen kokemus

Ennen työhaastatteluja kannattaa ehdottomasti luoda strukturoitu malli tuleville haastatteluille, jotta kaikkien hakijoiden haastattelut ovat vertailukelpoisia ja samanarvoisia keskenään. Jokaisen työnhakijan kanssa tulee käydä läpi haastattelussa samat asiat, ja mennä työssä vaadittava osaaminen ja taidot edellä. On myös tärkeää huomioida, mitä työhaastatteluissa ei saa kysyä. Esimerkiksi poliittista kantaa, perhesuunnitelmia, seksuaalista suuntautumista, uskontoa tai muuta henkilökohtaista ei tule udella keneltäkään työnhakijalta

Toinen tärkeä tekijä on panostaa työhaastattelun ilmapiiriin. Haastattelun tulee olla vuorovaikutteista ja molemminpuolista keskustelua. Empaattisuus ja toisen aito kuuntelu ovat tärkeitä taitoja myös työhaastatteluissa. Oikeanlaisen ilmapiriin luominen on tärkeää, jotta haastattelu on mahdollisimman luonnollinen ja aito vuoropuhelu, eikä turhan jännittynyt ja muodollinen keskustelu.

Rekrytointiprosessin tilanteesta ja päätöksestä on tärkeää ilmoittaa

Rekrytointiprosessien kestot vaihtelevat, ja onkin tärkeää antaa väliaikatietoja prosessin tilanteesta mukana oleville hakijoille. Tämä on erityisen tärkeää, jos rekrytointiprosessi venyy ja kestää odotettua kauemmin. On myös oleellista, että kaikille mukana olleille hakijoille ilmoitetaan rekrytoinnin päätöksestä. Työnhakijoita ei saa jättää epätietoisuuteen, vaan rehellisyys ja avoimuus kannattaa.

Muistathan ainakin nämä:

  • Luo alkuun selkeä ja totuudenmukainen työpaikkailmoitus. Kaikki lähtee liikkeelle ilmoituksen sisällöstä ja aitoudesta.
  • Kohtele kaikkia työnhakijoita samanarvoisesti. Tiedosta omat ennakkoluulosi ja huomioi mahdolliset ajatusvinoumat. Näin voit ehkäistä niiden vaikutuksen rekrytointipäätöksiin.
  • Strukturoi työhaastattelut. On tärkeää, että kaikkien hakijoiden haastattelut ovat tasa-arvoiset ja keskenään vertailtavat. Kysy kaikilta samat, tehtävän kannalta oleelliset asiat.
  • Infoa rekrytointiprosessin tilanteesta kaikille hakijoille – myös ei-valituille. Jos prosessi venyy, lähetä väliaikatietoja.

Lisää luettavaa: