Videohaastattelut ja livevideohaastattelut: hyödyt ja haitat rekrytoijalle?

Rekrytointi | Eilakaisla |

Videohaastattelut ovat kasvattaneet suosiotaan rekrytoinnin välineenä ja on tänä päivänä luonteva osa modernia rekrytointia. Videohaastattelussa rekrytoija nauhoittaa haastattelukysymyksensä etukäteen ja kutsuu hakemuksen perusteella kiinnostavimmat hakijat haastatteluun verkkosivuilla toimivaan palveluun. Livevideohaastattelu toteutetaan sekin verkossa, mutta ennalta sovittuna ajankohtana. Haastateltava ei myöskään saa kysymyksiä tietoonsa ennen haastattelua. Kokoan seuraavassa näiden suosittujen haastattelumuotojen hyötyjä ja haittoja rekrytoijan näkökulmasta (työnhakija, sinulle olemme koonneet materiaalia videohaastatteluihin liittyen vinkkejä työnhakuun -osioon).

Miten videohaastattelu toimii käytännössä?

Videohaastattelussa rekrytoija nauhoittaa tavallisesti noin 4-5 haastattelukysymystä, jotka rekrytoija lähettää sähköpostitse linkillä hakijalle. Hakija voi tämän jälkeen tutustua esitettyihin kysymyksiin rauhassa etukäteen, pohtia vastauksiaan, jonka jälkeen lopuksi nauhoittaa vastauksensa ja lähettää ne takaisin rekrytoijalle.

Mitkä ovat videohaastattelun hyödyt ja haitat rekrytoinnissa?

Yleisesti ottaen videohaastattelun suurin hyöty on, että se tehostaa sekä rekrytoijan että työnhakijan ajankäyttöä. Työnhakija pystyy vastaamaan haastattelukysymyksiin itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Myös rekrytoija voi valita, milloin käy läpi vastaanottamansa haastattelunauhat.

Plussat:

 • ajankäyttö tehostuu: tehokas ja nopea tapa haastatella useita henkilöitä; haastattelut lähetettävissä monelle haastateltavalle yhdellä napin painalluksella ja vastausvideot jaettavissa myös muille rekrytointiprosessiin osallistuville henkilöille
 • toimii esikarsintana, kun potentiaalisia hakijoita on paljon
 • antaa mahdollisuuden haastatella myös ne hakijat, jotka hakemuksen perusteella eivät vaikuta potentiaalisimmalta, mutta joilla on muuta mielenkiintoista osaamista
 • rekrytoija saa tietää hakijasta juuri ne asiat, joilla on merkitystä tehtävässä
 • videoiden ansioista rekrytoija tietää hakijoista enemmän jo hakemusvaiheessa ja voi kutsua vain sopivimmat henkilökohtaiseen haastatteluun
 • osapuolet näkevät toisensa jo ennen hakuprosessissa etenemistä
 • maantieteelliset rajat eivät ole esteenä
 • keskustelua pystyy jatkamaan, jos video jättää kysyttävää/tarkennettavaa 

Miinukset:

 • hakijan vastaukset eivät välttämättä ole yhtä luontevia kuin kasvokkain tavattaessa, saattaa antaa hakijasta virheellisesti jäykän mielikuvan
 • vastausvideoiden läpikäyntiin tulee varata aikaa, sillä joskus hakijoiden vastaukset saattavat rönsyillä annetusta ohjeajasta huolimatta.

Miten livevideohaastattelu toimii käytännössä?

Livevideohaastattelu - myös reaaliaikainen videohaastattelu ja onlinevideohaastattelu - tapahtuu nimensä mukaisesti reaaliajassa. Videohaastattelusta poiketen, livevideohaastattelu tapahtuu ennalta sovittuna ajankohtana kuten kasvokkain tapahtuva haastattelu. Livevideohaastattelu on kätevä työkaluna etenkin silloin, jos hakija ja haastateltava ovat kaukana toisistaan.

Mitkä ovat livevideohaastattelun hyödyt ja haitat rekrytoinnissa?

Livevideohaastattelu hyödyt ovat melko samoja kuin nauhoitetussa videohaastattelussa:

Plussat:

 • reaaliaikainen ja lähes yhtä luonteva kohtaaminen hakijan kanssa kuin henkilökohtainen haastattelu
 • hakijan vastauksiin on helpompi tarttua hetkessä ja esittää mahdollisia lisäkysymyksiä
 • haastattelutilanteeseen voi videon avulla osallistua useampi rekrytointiprosessiin osallistuva henkilö – paikasta riippumatta
 • samassa yhteydessä voidaan sopia ajankohta mahdolliselle kasvokkain tapahtuvalle haastattelulle.
Miinukset:
 • yhteys- ja kuuluvuusongelmat - muista siis tarkistaa ja testata verkkoyhteytesi
 • henkilökohtaisten haastattelujen tavoin livevideohaastattelujen ajat täytyy sopia etukäteen, joten live-videohaastattelu ei ole yhtä joustava kuin nauhoitettu videohaastattelu

Videohaastattelun voi sanoa tänä päivänä vakiinnuttaneen paikkansa yritysten rekrytointiprosesseissa. Yhteenvetona voidaan todeta videohaastattelun hyötyjen olevan kiistattomat ja itse uskon, että kaikki ajankäyttöä tehostavat ja tiedonkulkua parantavat työkalut ovat tulleet jäädäkseen. Myös paikasta riippumattomuus on tänä päivänä selkeä hyöty. Näen kuitenkin, että henkilökohtaisella haastattelulla on edelleen suuri painoarvo rekrytoinnissa, eikä videohaastattelun tulisi korvata perinteistä kasvokkain tapaamista kokonaan – tulevaisuudessakaan.

 

Rekrytoiva esihenkilö, jos et ole varma, mitä rekrytointiprosessiin kuuluu ja miten se kannattaisi toteuttaa, lataa oppaamme!

 

Kirjoittaja Kaisa Mäkelä työskenteli henkilöstökonsulttina Eilakaislalla. Hänellä on useamman vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalta sekä konsultin tehtävistä että asiakkuuksien hoidosta.

Lisää luettavaa: