Timo Jarmas

Asianajaja Timo Jarmas toimii Eversheds Asianajotoimisto Oy:ssä työoikeudellisiin toimeksiantoihin erikoistuneena osakkaana sekä työoikeusryhmän vetäjänä. Hänellä on laajamittainen kokemus työoikeudellisten erimielisyyksien ratkaisemisesta sekä työoikeudellisesta neuvonnasta, konsultaatiosta ja kouluttamisesta.

Viimeisimmät kirjoitukset

Lomalla sairastamiseen palautettiin omavastuu 1.4.2016 alkaen

Lämmöstä ja auringosta huolimatta sairastuminen saattaa yllättää työntekijän myös kesälomalla. Kesälomakaudella 2016 sovelletaan ensimmäistä kertaa 1.4.2016 voimaan tulleita vuosilomalain muutoksia,...

Lue lisää

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) kokoaa yhteen kolme aikaisempaa työtapaturma- ja ammattitautiturvaa koskenutta lakia (tapaturma-vakuutus-,...

Lue lisää

Työantajan velvollisuus huolehtia työssä jaksamisesta

Työssä jaksaminen on keskeinen osa työntekijän fyysistä ja henkistä terveyttä työssä, josta työnantaja on työturvallisuuslain (23.8.2002/738) nojalla velvollinen huolehtimaan tarpeellisin...

Lue lisää

Tilaajavastuulain muutos laajentaa sopimuskumppaneiden vastuuta

Tasavallan presidentti on vahvistanut 22. toukokuuta lain, jolla muutetaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki,...

Lue lisää

Uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain muutokset

Yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjinnän ehkäisemistä koskeva sääntely on uudistunut 1.1.2015 voimaan tulleella uudella yhdenvertaisuuslailla. Samalla muutoksia tehtiin muun muassa naisten ja...

Lue lisää