Blogi_1500x630

Eilakaisla blogi

Timo Jarmas

Asianajaja Timo Jarmas toimii Eversheds Asianajotoimisto Oy:ssä työoikeudellisiin toimeksiantoihin erikoistuneena osakkaana sekä työoikeusryhmän vetäjänä. Hänellä on laajamittainen kokemus työoikeudellisten erimielisyyksien ratkaisemisesta sekä työoikeudellisesta neuvonnasta, konsultaatiosta ja kouluttamisesta.

Viimeisimmät kirjoitukset

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) kokoaa yhteen kolme aikaisempaa työtapaturma- ja ammattitautiturvaa koskenutta lakia (tapaturma-vakuutus-,...

Lue lisää

Työantajan velvollisuus huolehtia työssä jaksamisesta

Työssä jaksaminen on keskeinen osa työntekijän fyysistä ja henkistä terveyttä työssä, josta työnantaja on työturvallisuuslain (23.8.2002/738) nojalla velvollinen huolehtimaan tarpeellisin...

Lue lisää

Tilaajavastuulain muutos laajentaa sopimuskumppaneiden vastuuta

Tasavallan presidentti on vahvistanut 22. toukokuuta lain, jolla muutetaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki,...

Lue lisää

Uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain muutokset

Yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjinnän ehkäisemistä koskeva sääntely on uudistunut 1.1.2015 voimaan tulleella uudella yhdenvertaisuuslailla. Samalla muutoksia tehtiin muun muassa naisten ja...

Lue lisää

Työnantajan mahdollisuudet kerätä tietoa työnhakijasta ja työntekijästä sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media on viime vuosien aikana tullut osaksi arkipäivää. Sen kautta on tietoa helposti saatavilla, mutta samalla saattaa unohtua, ettei sen rajaton hyödyntäminen ole sallittua....

Lue lisää