Timo Jarmas

Asianajaja Timo Jarmas toimii Eversheds Asianajotoimisto Oy:ssä työoikeudellisiin toimeksiantoihin erikoistuneena osakkaana sekä työoikeusryhmän vetäjänä. Hänellä on laajamittainen kokemus työoikeudellisten erimielisyyksien ratkaisemisesta sekä työoikeudellisesta neuvonnasta, konsultaatiosta ja kouluttamisesta.

Viimeisimmät kirjoitukset

Työsuhdejuridiikka vuokratöissä - mikä kolmikantasuhde?

Perinteisesti työsopimuksen osapuolina ovat työntekijä ja työnantaja. Työvoiman vuokraustilanteissa ei kuitenkaan ole kyse perinteisestä kahdenvälisestä työsuhteesta, vaan tarkastelun kohteena on...

Lue lisää

Työntarjoamisvelvollisuus tuoreen oikeuskäytännön valossa

Ennen työsopimuksen irtisanomista työnantajan tulee selvittää, voidaanko irtisanominen välttää tarjoamalla työntekijälle muuta työtä. Työntarjoamisvelvollisuus koskee taloudellisten ja...

Lue lisää

Työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteiden keventäminen

Työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteiden keventämiseen tähtäävät lakimuutokset tulevat voimaan 1. toukokuuta 2017. Muun muassa työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin, kunnallisesta...

Lue lisää

Muutokset työsopimuslakiin 1.1.2017

Työllistämiskynnyksen madaltamiseksi ja yritysten kasvuhalukkuuden lisäämiseksi työsopimuslakia uudistettiin vuodenvaihteessa. Uudistusten seurauksena koeajan pituus, määräaikaisten työsopimusten...

Lue lisää

Varaudu EU:n tietosuoja-asetuksen aiheuttamiin muutoksiin

Uusi Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin vuosien valmistelun jälkeen keväällä 2016, mutta sen varsinainen soveltaminen alkaa vasta kahden vuoden siirtymäajan kuluttua keväällä...

Lue lisää