Blogi_1500x630

Eilakaisla blogi

Timo Jarmas

Asianajaja Timo Jarmas toimii Eversheds Asianajotoimisto Oy:ssä työoikeudellisiin toimeksiantoihin erikoistuneena osakkaana sekä työoikeusryhmän vetäjänä. Hänellä on laajamittainen kokemus työoikeudellisten erimielisyyksien ratkaisemisesta sekä työoikeudellisesta neuvonnasta, konsultaatiosta ja kouluttamisesta.

Viimeisimmät kirjoitukset

Työntarjoamisvelvollisuus tuoreen oikeuskäytännön valossa

Ennen työsopimuksen irtisanomista työnantajan tulee selvittää, voidaanko irtisanominen välttää tarjoamalla työntekijälle muuta työtä. Työntarjoamisvelvollisuus koskee taloudellisten ja...

Lue lisää

Työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteiden keventäminen

Työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteiden keventämiseen tähtäävät lakimuutokset tulevat voimaan 1. toukokuuta 2017. Muun muassa työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin, kunnallisesta...

Lue lisää

Muutokset työsopimuslakiin 1.1.2017

Työllistämiskynnyksen madaltamiseksi ja yritysten kasvuhalukkuuden lisäämiseksi työsopimuslakia uudistettiin vuodenvaihteessa. Uudistusten seurauksena koeajan pituus, määräaikaisten työsopimusten...

Lue lisää

Varaudu EU:n tietosuoja-asetuksen aiheuttamiin muutoksiin

Uusi Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin vuosien valmistelun jälkeen keväällä 2016, mutta sen varsinainen soveltaminen alkaa vasta kahden vuoden siirtymäajan kuluttua keväällä...

Lue lisää

Lomalla sairastamiseen palautettiin omavastuu 1.4.2016 alkaen

Lämmöstä ja auringosta huolimatta sairastuminen saattaa yllättää työntekijän myös kesälomalla. Kesälomakaudella 2016 sovelletaan ensimmäistä kertaa 1.4.2016 voimaan tulleita vuosilomalain...

Lue lisää