Blogi_1500x630

Eilakaisla blogi

5 askelta GDPR-muutosprosessin aloittamiseen

EU:n tietosuoja-asetus, tuttavallisemmin ”GDPR” (The General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679) tulee voimaan 25.5.2018. Asetus muuttaa, ajantasaistaa ja yhtenäistää nykyistä...

Lue lisää

Työntarjoamisvelvollisuus tuoreen oikeuskäytännön valossa

Ennen työsopimuksen irtisanomista työnantajan tulee selvittää, voidaanko irtisanominen välttää tarjoamalla työntekijälle muuta työtä. Työntarjoamisvelvollisuus koskee taloudellisten ja...

Lue lisää

Alisuoriutuminen vai ylikuormittuminen?

Kun työntekijän työsuorituksessa ilmenee ongelmia, syyttävä sormi osoittaa usein työntekijää. Kuitenkin ongelmat voivat osittain johtua työnantajasta johtuvista syistä, kuten työntekijän...

Lue lisää

Työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteiden keventäminen

Työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteiden keventämiseen tähtäävät lakimuutokset tulevat voimaan 1. toukokuuta 2017. Muun muassa työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin, kunnallisesta...

Lue lisää

Muutokset työsopimuslakiin 1.1.2017

Työllistämiskynnyksen madaltamiseksi ja yritysten kasvuhalukkuuden lisäämiseksi työsopimuslakia uudistettiin vuodenvaihteessa. Uudistusten seurauksena koeajan pituus, määräaikaisten työsopimusten...

Lue lisää