Blogi_1500x630

Eilakaisla blogi

Tilaajavastuulain muutos laajentaa sopimuskumppaneiden vastuuta

Tasavallan presidentti on vahvistanut 22. toukokuuta lain, jolla muutetaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki,...

Lue lisää

Uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain muutokset

Yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjinnän ehkäisemistä koskeva sääntely on uudistunut 1.1.2015 voimaan tulleella uudella yhdenvertaisuuslailla. Samalla muutoksia tehtiin muun muassa naisten ja...

Lue lisää

Sosiaalisen median käyttöohjeet työntekijöille ja -hakijoille

Facebook, Twitter, Instagram ja LinkedIn ovat vain osa niistä sosiaalisen median kanavista, joissa ihmiset päivittäin kertovat itsestään. Omissa somepäivityksissä kannattaa kuitenkin aina käyttää...

Lue lisää

Työnantajan mahdollisuudet kerätä tietoa työnhakijasta ja työntekijästä sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media on viime vuosien aikana tullut osaksi arkipäivää. Sen kautta on tietoa helposti saatavilla, mutta samalla saattaa unohtua, ettei sen rajaton hyödyntäminen ole sallittua....

Lue lisää

Sosiaalinen media työntekijän näkökulmasta

Sosiaalisen median avulla on helppo ilmaista itseään, mutta helppoudella on myös kääntöpuoli. Sinänsä vaarattomalta tuntuvassa kirjoittelussa voikin piillä ankaria seuraamuksia niin työsuhteen...

Lue lisää