Blogi_1500x630

Eilakaisla blogi

Lomalla sairastamiseen palautettiin omavastuu 1.4.2016 alkaen

Lämmöstä ja auringosta huolimatta sairastuminen saattaa yllättää työntekijän myös kesälomalla. Kesälomakaudella 2016 sovelletaan ensimmäistä kertaa 1.4.2016 voimaan tulleita vuosilomalain...

Lue lisää

10 yleistä vinkkiä työsopimuksen tekoon

Takana on pitkä työnhakuprosessi, työhakemus ja CV toivat sinulle kutsun haastatteluun, jossa kaikki meni maaliin ja nyt, työpaikka on vihdoin sinun! Jäljellä on enää työsopimuksen teko – eli...

Lue lisää

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) kokoaa yhteen kolme aikaisempaa työtapaturma- ja ammattitautiturvaa koskenutta lakia (tapaturma-vakuutus-,...

Lue lisää

Työantajan velvollisuus huolehtia työssä jaksamisesta

Työssä jaksaminen on keskeinen osa työntekijän fyysistä ja henkistä terveyttä työssä, josta työnantaja on työturvallisuuslain (23.8.2002/738) nojalla velvollinen huolehtimaan tarpeellisin...

Lue lisää

Tilaajavastuulain muutos laajentaa sopimuskumppaneiden vastuuta

Tasavallan presidentti on vahvistanut 22. toukokuuta lain, jolla muutetaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki,...

Lue lisää