Monipuolisia tehtäviä ja juridiikkaa Eilakaislalla

Uratarinat | Eilakaisla |

Olen toisen vuoden oikeustieteen opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Kesäksi harjoittelupaikkaa hakiessani Eilakaisla vaikutti mielenkiintoiselta vaihtoehdolta, sillä henkilöstöalan yrityksessä tarvitaan laaja-alaista juridista osaamista jokapäiväisissä työtehtävissä. Hain Eilakaislalle lopulta avoimella hakemuksella, vaikka harjoittelijaa ei varsinaisesti etsittykään. Työhaastattelun jälkeen minulle tuli todella sellainen tunne, että harjoittelupaikka varmasti vastaisi toiveitani ja minulla olisi jotakin annettavaa työpaikalle.
 
Henkilöstöpalveluala osoittautui vielä monipuolisemmaksi kuin olin ajatellut paikkaa hakiessani. Pääsin heti tositoimiin kun ensimmäisenä harjoittelupäivänäni aloitimme aamun asiakaskäynnillä. Harjoitteluni aikana pääsin osallistumaan koko rekrytointiprosessiin alusta loppuun: asiakaskäynnin ja speksauksen jälkeen pääsin laatimaan työpaikkailmoituksia, käsittelemään hakemuksia, haastattelemaan kandidaatteja ja laatimaan henkilöesittelyjä. Työhön vaihtelevuutta toivat rekrytointiprosessien ohessa tapahtuvat työt kuten myyntihankkeiden ja toimeksiantojen perustaminen järjestelmään.

"Pääsin heti tositoimiin kun ensimmäisenä harjoittelupäivänäni aloitimme aamun asiakaskäynnillä

Erityisesti pidin työsopimusten sekä tarjousten laatimisesta, sillä näissä tehtävissä pystyin hyödyntämään juridista koulutustani. Yliopistossa oppimani taidot mm. työehtosopimusten tulkinnassa ja sopimusten laadinnassa osoittautuivat hyödyllisiksi käytännön työssä, minkä koin erityisen palkitsevaksi. Tuntui, että harjoittelusta oli todella hyötyä minulle ja sain (lakimies)taitoja, joista on minulle hyötyä myöhemmin työelämässä.

Työpaikalle oli mukava tulla, sillä tunsin, että tekemääni työtä arvostettiin. Minut otettiin hyvin osaksi tiimiä ja pääsin tekemään monipuolisesti henkilöstökonsultin tehtäviä ja sain myös vastuullisia tehtäviä harjoittelun myötä. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tapaaminen toi toimistotyöhön mukavaa vaihtelua ja pääsin tutustumaan monipuolisesti Savon ja Karjalan yrityksiin. Harjoittelussa hyödyllistä oli se, että opin lisää omista vahvuuksistani työntekijänä. Henkilöstökonsultin työ vaatii huolellisuutta, hyviä organisointitaitoja ja sosiaalista lahjakkuutta, ja juuri näiden taitojen koin kehittyvän harjoittelujaksoni aikana.

" ... opin lisää omista vahvuuksistani työntekijänä. Henkilöstökonsultin työ vaatii huolellisuutta, hyviä organisointitaitoja ja sosiaalista lahjakkuutta, ja juuri näiden taitojen koin kehittyvän harjoittelujaksoni aikana

Haasteellisinta harjoittelussa oli erilaisten toimintatapojen omaksuminen – jokaista asiakasta palvellaan kuitenkin yksilöllisesti parhaan palvelun varmistamiseksi. Tämä oli myös yksi niistä asioista, joista pidin Eilakaislassa yrityksenä: vakioehtojen ja -sopimusten aikakaudella Eilakaislan tarjoamalla yksilöllisyydellä saadaan aikaan aidosti tyytyväisiä asiakkaita. Muutoinkin Eilakaislan arvot kuten luotettavuus ja se, että tehdään asiat vielä hieman paremmin kuin lait ja asetukset ohjeistavat, sopivat hyvin omiin arvoihini ja viihdyin Eilakaislalla erittäin hyvin.

Annikaisa Kinnunen on 20-vuotias oikeustieteen opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Annikaisa oli harjoittelussa Eilakaislan Mikkelin yksikössä kesällä 2016.

Lisää luettavaa: